Logo Personální poradenství Kruh Jooble nabídky práce v ČR Telefon
Personální poradenství

Co nabízíme

Svým individuálním přístupem k jednotlivým uchazečům patříme k ojedinělým personálním agenturám v ČR - naší hlavní činností není jen vyhledávat vhodné uchazeče na volná pracovní místa našich klientů, ale také poskytovat outplacement - profesionální personální poradenství, které se týká především osobnosti, komunikace a umění prosadit se na trhu práce a současně s tím i emocionálně podpořit propouštěné zaměstnance.

Outplacement

Při odchodu ze společnosti se absolutní většina ocitá v situaci nejistoty z budoucnosti, často přichází pocit strachu, beznaděje až zoufalství. To, jak se firma loučí se svými zaměstnanci, tvoří její vlastní image i ve směru ke stávajícím pracovníkům a ukazuje na vyspělost firemní kultury a moderního HR marketingu - u kvalitního zaměstnavatele je tato služba standardem a využívají jí naším prostřednictvím naši klienti již několik let.

Šíře poskytovaných služeb je individuální a vždy na míru. Jde nejen o jednorázové aktivity, ale také o plánované změny ve společnostech (fůze společností a následné nucené odchody apod.).

Kromě poradenství si absolventi programu odnášejí materiály vhodné k další prezentaci při hledání zaměstnání a to díky absolvované analýze potenciálu na základě on-line psychodiagnostických testů, které měří a hodnotí osobnostní, výkonové i rizikové faktory jedinců včetně vhodnosti na pracovní pozice. Testy jsou unikátní, na rozdíl od dotazníkových testů jsou objektivní, spolehlivé a přesné – nad 85% relevantnosti.

Výstupy a grafy jsou poskytnuty v PDF, hodnotící položky obsahují popis a komentáře, které jsou věcně a odborně nadefinovány tak, aby korespondovaly s praxí a jejich formulace byla všem srozumitelná a pochopitelná pro další práci s nimi. Pro odcházející zaměstnance jsou pak výstupy spolu s referencemi, certifikáty a podobnými dokumenty vítanou a účinnou pomocí při vlastní prezentaci u nového potenciálního zaměstnavatele.

U části populace stále přetrvává zažitá představa o věrnosti jedné firmě po celý pracovní život. Ano – jsou profese, kdy od absolutoria již nezměníme svůj obor (právníci, lékaři, soudci…), ale běžnější je opak - ve vyspělých zemích je naprosto standardní vystřídat zhruba pět pracovních pozic a firem za život. Každou změnou se nastartují nové vazby, je možnost neopakovat chyby z předešlých zaměstnání, celkově jde o pozitivní změny, jsou –li však takto vnímány – a k tomu jsme schopni velmi účinně přispět.